Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.

Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.

Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.

Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.

Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.

Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.

Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.

Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.

Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.

Date: 2018-08-17 11:24:49

Semua saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) berjumlah 3.1 juta yang membabitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak AES dilaksanakan pada 2012 dibatalkan.